[Plakát ke stažení] Zásobník nápadů pro content marketing

Klára Kouřilová
Vymýšlení obsahu pro nové klienty připomíná psaní na prázdnou čtvrtku – cokoliv navrhnete, bude vidět. Jenže co když máte přijít s nápady na obsah ve chvíli, kdy už spolupracujete dva nebo tři roky? Pokud cítíte, že jste už vyčerpali všechny možnosti, použijete náš zásobník inspirace. Podpoří vás při tvorbě obsahové strategie i taktiky.

Trocha kontextu

Při tvorbě obsahu obvykle začínáme strategií. Ta určí dlouhodobý směr, kterým se veškerý následný obsah ubírá. Definuje cílové publikum, společný cíl a jednotící prvky komunikace. Strategie zastřeší, co, proč a komu chceme předat.

V souladu se strategií potom přichází na řadu taktika, kterou přizpůsobíme okolnostem. Narozdíl od strategie se taktika může čas od času obměnit, v závislosti na:

  • rozpočtu,
  • dostupných technologiích,
  • aktuálních trendech na sociálních sítích,
  • potřebách na trhu,
  • zvyklostech.

Do content marketingové taktiky zahrnujeme témata, která obsahem pokryjeme, a způsoby, jakými ho dostaneme k čtenářům, posluchačům nebo divákům. Z taktiky by měla být jasná podoba výsledného obsahu.

Taktiku tvoří průsečík obsahových formátů, typů a kanálů

Neexistuje jednotná terminologie, každý markeťák a tvůrce má totiž své postupy. Nám se osvědčilo pracovat se třemi pojmy:

  1. Formát: Co vlastně tvoříme? 
  2. Typ: Co bude náplní?
  3. Kanál: Jak budeme obsah šířit?

Kombinací těchto tří pilířů vznikají konkrétní nápady na content marketingovou komunikaci. Kombinací je nespočet a vždy vycházíme ze znalostí o konkrétním klientovi. Pokud třeba víme, že jeden klient je velmi hovorný, navrhneme mu podcastové (formát) rozhovory (typ) šířené přes Spotify a další podcastové aplikace (kanál). Jinému klientovi ale může více vyhovovat psaná forma, a navíc má konzervativní zákazníky, a tak mu doporučíme pravidelné vydávání tištěného (kanál) katalogu (formát) plného inspirace a příběhů (typy).

V Obsahovce vymýšlíme strategie a taktiky pro spoustu klientů – od klasických e-shopařů, přes vývojáře aplikací až po B2B výrobce obřích magnetů. Proto jsme si usnadnili alespoň úvodní přemýšlení nad obsahem a vytvořili jsme si tahák. Zásobník nápadů na formáty, typy a kanály, jsme dali do přehledné podoby a pravidelně do něj nahlížíme pro inspiraci. Teď jsme se rozhodli pomoct i vám a podělit se o něj, ať nemusíte vymýšlet vymyšlené.

„Chtěl jsem vytvořit materiál, na kterém můžeme snadno stavět další nápady, třeba při brainstormingu s kolegy. Zároveň jsem tomu chtěl dát podobu, kterou můžu mít kdykoliv v ruce a škrtat si v ní. Výsledný plakát využívám i při výuce content marketingu na univerzitě nebo schůzkách s klienty.“
Martin Brablec, ředitel a zakladatel Obsahovky

Plakát ke stažení

A drobná prosba na závěr: dejte nám vědět, jak se vám s kombinací formátů, typů a kanálů pracuje. Rádi materiál doplníme o další zkušenosti z praxe.