Poradna pro podnikatele zvýšila roční návštěvnost blogů Solitey o 250 tis. A skoro bez reklamy

Ondřej Pokorný

Na začátku prvního lockdownu jsme společně s IT firmou Solitea vytvořili online poradnu pro podnikatele. Protože na tvorbě obsahu spolupracujeme dlouhodobě, rozjeli jsme projekt už po několika callech. Uživatelé fakturační služby iDoklad a ekonomického systému Money měli díky nám aktuální a srozumitelné informace na jednom místě. A podle dat z webové analytiky je hltali jako diví.

Poznámka: V roce 2022 se Solitea přejmenovala na Seyfor.

Solitea chtěla přesné informace – pro stávající i potenciální zákazníky

Domněnek bylo hodně, státních webů snad ještě víc. Ale srozumitelné informace pořád nikde. Lidé na zákaznické podpoře Solitey brzy zjistili, že uživatelé nevolají kvůli funkcím systémů, ale pídí se spíš po radě:

 • za jakých podmínek mohou zítra otevřít,
 • kde požádat o finanční podporu,
 • jak je to s placením povinných odvodů,
 • jestli funguje EET
 • nebo co letos s daňovým přiznáním.

Dostali jsme za úkol situaci využít. Solitea totiž ví, že nestačí pouze články, PPC reklama nebo bannery zaměřené na akvizici nových zákazníků. Je potřeba myslet i na stávající klienty a tvořit užitečný obsah i pro ně.

 • Přečtěte si, jak využít STDC framework pro přípravu firemního obsahu. Fáze See, Think a Do cílí zejména na oslovení potenciálních zákazníků. Obsah z kategorie Care je zaměřený na ty stávající. Dokazujte jim, že vám na nich záleží a budujte s nimi vztahy.

Společně se Soliteou jsme při několika callech vymysleli logiku celé korona poradny:

 • Uděláme pořádnou rešerši webů státní správy, médií, skupin na Facebooku nebo profilů na Twitteru.
 • Vytáhneme podstatné informace a vytvoříme sérii srozumitelných článků na témata, která pálí podnikatele v celé zemi (daně, pojištění, finanční podpora, EET…).
 • Články dáme na blog a budeme je udržovat aktuální – co platilo včera, bylo druhý den často opačně.
 • Přes sdílené Teamsy budeme informovat zákaznickou podporu Solitey o podstatných změnách.
 • E-mailem, přes aplikaci a na sociálních sítích vyzveme uživatele iDokladu a Money ke čtení aktualizovaných článků a pokládání otázek zákaznické podpoře.
 • Pokud na dotaz nebudeme znát odpověď, zavoláme na infolinku státní správy nebo oslovíme zkušeného daňaře, účetního či právníka.
 • Důležitá zjištění doplníme do článků na blogu.

Čtvrt milionu návštěv za 15 měsíců trvání korona poradny

Šestici článků jsme vytvořili do týdne od prvního callu. Články jsme s drobnými úpravami nadpisů a vybraných pasáží umístili v březnu 2020 na blogy idoklad.cz a money.cz. A sledovali jsme, jak na webech roste návštěvnost.

Čtenost obou blogů kopírovala vývoj pandemie. Rychlý nástup na jaře 2020, útlum v létě, návrat od podzimu a v květnu 2021 jako by se na covid zapomnělo.

V kostce:

 • Šest neustále aktualizovaných článků, které jsme měli na dvou webech, vygenerovalo klientovi 254 741 návštěv.
 • A naprostá většina z nich přišla z organického vyhledávání, tedy bez peněz utracených za reklamu.
 • Podnikatele buď napřímo, nebo alespoň podprahově vědí, že jim situaci usnadnily iDoklad a Money.

Skvělý důkaz, že jsme se trefili do tématu, které opravdu rezonovalo a zpracovali jsme ho kvalitně.

A teď několik poučení, která si z projektu odnáším.

1. Když spolupráce nezačíná z nuly, jde to opravdu rychle

Obsah pro Soliteu tvoříme už od založení Obsahovky. Známe jejich produkty i zákazníky. Lidé ze Solitey zase znají nás. Máme za sebou velké projekty jako EET poradna a dokázali jsme kvalitními články ztrojnásobit návštěvnost jejich blogu.

Díky společné historii byl rozjezd korona poradny opravdu rychlý. Vyhnuli jsme se například zdlouhavému ladění textů – ať už po faktické stránce, nebo aby byly výstupy v souladu s tonalitou iDokladu a Money.

Jen jsme si stanovili praktické věci: kdo má co udělat, komu a jak předat výstupy nebo kdo je vloží do redakčního systému.

2. Dobře promyslete strukturu poradny

Základní mechanismus online poradny jsem popsal výše. Pokud budete podobný projekt někdy stavět, zvolte co nejjednoduší variantu.

Původně jsme zamýšleli, že napíšeme dlouhé články pro uživatele a k nim přidáme stručné výtahy pro zaměstnance zákaznické podpory – chtěli jsme vytvořit takovou interní wikipedii. Zbytečně bychom ale dublovali práci. Takže jsme se nakonec soustředili na aktualizaci výstupů na blogu a o změnách jsme Soliteu informovali jen v bodech přes Teamsy.

Poradnu nakonec tvořilo 6 článků na blogu:


Kvůli neustálé aktualizaci informací jsme od začátku kladli důraz na „udržitelnou“ strukturu článků – abychom nemuseli jednou za dva dny přepisovat půlku textu. Zdůraznil bych v tomto kontextu užitečné drobnosti jako osnovu každého článku hned pod perexem, datum poslední aktualizace textu nebo vzájemné prolinkování jednotlivých témat.

Pro lepší orientaci čtenářů přidejte u delších článků na začátek osnovu.

3. Nebojte se zvednout telefon

Když informace nedohledáte online, zavolejte. Od toho jsou infolinky. Ne každý telefonuje rád, ale když nechápete pokyn Finanční správy, zeptejte se jich napřímo. Když nerozumíte pravidlům pro ošetřovné, ozvěte ministerstvu. Stát je služba. Tečka.

 • Přečtěte si, jak Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo během covidu kadeřnice, truhláře, programátory a další drobné živnostníky o ošetřovném na děti. Zapláčete. S podobně složitými texty jsme se při vytváření korona poradny potkávali neustále.

4. Oslovte (a využívejte) odborníky

Někdy ani telefonát nestačil. Daně, účetnictví nebo dotace nejsou jednoduché oblasti ani v klidných časech. V momentě, kdy se pravidla měnila ze dne na den, bylo ještě důležitější spolupracovat s odborníky.

Už na začátku jsme se proto propojili s účetními nebo daňaři, se kterými na obsahu pro Soliteu spolupracujeme dlouhodobě. A využívali jsme je pro vysvětlení nejasností nebo k zodpovězení konkrétních dotazů uživatelů iDokladu a Money.

Bez nich bychom fabulovali. A to neděláme.

5. Dlouhodobá práce zabere hodně času

Na korona poradně jsme pracovali ve dvou, ve špičkách i ve třech lidech. Já jsem byl do projektu namočený celých 15 měsíců a strávil jsem jím v souhrnu přibližně 230 hodin – v největší špičce to bylo i 40 hodin za měsíc. Kolegové o něco méně.

V součtu to opravdu není málo.

A těžko bych mohl uspořit víc než jednotky hodin. Dlouhodobá práce na projektu si žádá čas na psaní, ale také pročítání nových pravidel, konzultaci s odborníky nebo sledování diskuzních fór.

Doporučuji věnovat alespoň pár hodin měsíčně aktualizaci témat i v období, kdy se toho zase tolik neděje. Článek s radou, která už čtyři týdny dávno neplatí, postrádá smysl. V klidnějších měsících se nám osvědčila klientem schválená kotva 10 hodin na měsíční faktuře.

Jak korona poradnu hodnotí klient

„Klienti se na nás přirozeně obraceli s různými typy dotazů, a tak informace z poradny velmi pomohly kolegům ze zákaznické linky. Obsahovka naštěstí zvládla sledovat všechny změny ze strany vlády a rychle je promítat – jak do naší poradny, tak do interního informování kolegů. Rychlost reakcí a každodenní aktuálnost byly klíčové pro to, aby tato aktivita byla životaschopná.“
Róbert Krupa, marketingový manažer v Solitee
 • Spolupráce se Seyforem je tou nejrozsáhlejší, jakou v Obsahovce máme. Pečujeme o blog značek Money či iDoklad, píšeme e-maily pro zákazníky i případové studie. Podívejte se do referencí, co všechno pro Seyfor děláme.