Report: Uspořádali jsme druhou klientskou minikonferenci

Martina Vejvodová

Navázali jsme na první úspěšnou akci Bizpresso Live #1 a znovu pozvali své zákazníky a jejich hosty na neformální setkání jinde než nad pracovními záležitostmi.

Jako téma únorového Bizpressa Live #2 jsme vybrali téma Marketing v B2B. Zajímalo nás například:

  • jak se v B2B marketingu odráží podpora vedení a top managementu,
  • jak se v B2B marketingu dostávají firmy od intuice k datům
  • a jestli je možné obsahem vzbudit důvěru a ukázat řešení problémů.

Díky pozitivnímu ohlasu na strukturu první minikonference jsme se rozhodli pro stejnou sestavu řečníků, tedy expert zvenčí – klient z praxe – zástupce Obsahové agentury.

Odpoledním programem proloženým networkingem proto naše hosty provedli:

  • Irma Macháčová z agentury B-inside, která se věnuje výzkumu trhu B2B. Irma na příkladech podložených daty z B2B monitoru ukázala, jak je důležitá znalost značky a čím značka ztrácí, proč je i B2B částečně o emocích a jak vytipovat obchodníkům potenciální klienty.
  • Jan Gregor z Jablotronu, firmy zabezpečující nejen domy a auta. Jan představil účastníkům způsoby, jakými komunikují se svými obchodními partnery. Věnoval se otázce, kdo je na jejich trhu decision maker a vysvětlil využití jejich interní cloudové aplikace.
  • Martin Brablec z Obsahové agentury, který na konkrétních příkladech přiblížil formy obsahu vhodné pro B2B trh a přidal tipy, díky nimž je účastníci budou moci rovnou vyzkoušet.

Máme velkou radost, že se nám formát zákaznické konference opět osvědčil a soudě podle zájmu o další konání rozhodně nebylo Bizpresso Live #2 posledním setkáním.