Skript pro měření obsahu pro CREATIVE summit

Krok 1. Stáhnout kód do počítače
Krok 2. Kód vložte na web pomocí Google Tag Manageru jako custom HTML značku

Všechny naměřené hodnoty se zobrazí v Google Analytics v kartě Události.

Autorem původního skriptu je Luboš Květ. Skript dále v Obsahové agentuře upravil Jakub Bůšek. Oběma patří za jejich práci velký dík.