Jak vidíme KofoMagazín

Pečlivě jsme se seznámili s vaším magazínem. Zamýšleli jsme se, jak obsah posunout. A přicházíme s několika nápady.


Seznamujeme se

Nezáleží, jestli tvoříme strategii nebo píšeme firemní časopis. Každou práci začínáme důkladným poznáváním.

Na začátku jsme se ponořili hluboko do DNA vaší firmy. Poznávali jsme vás (alespoň tak, jak to bez vzájemné spolupráce šlo) a nakonec jsme dali dohromady hlavní zjištění. Těšilo nás, Kofolo.

3 hlavní body z brífu a debrífu

V tvorbě magazínu vás nic akutního nepálí. S koncepcí jste spokojeni a pozitivně hodnotí časopis i jeho čtenáři – zaměstnanci. Zajímá vás, zda se dá něco změnit a jestli to zahýbe s náklady.

Magazín čte drtivá většina zaměstnanců (a jejich rodin), není to ale nejdůležitější informační kanál firmy. Slouží k doplnění informací a kontextu k tématům, které jste komunikovali na intranetu nebo poradách.

Nejste korporát. I přesto, že velikost Kofoly je korporátní, uchováváte si ducha startupu a vyznáváte heslo, že z chaosu vznikají ty nejlepší nápady. Tomu odpovídá i hravý tón komunikace.

Jaká je Kofola v našich očích

Poctivost a kvalita

Poctivost a kvalita

Kofola je z přírodních surovin, bez konzervantů. Ať už jde o vodu Rajec, hroznovou Vineu, sirupy Jupí nebo kávu Reserva, dbáte na kvalitu, poctivý přístup a lokální suroviny.

Láska

Láska

Když ji miluješ… Téma lásky k surovinám, přírodě, zdraví i lidem je Kofole vlastní a neodmyslitelně k ní patří.

Životní prostředí

Životní prostředí

Kofola ČeskoSlovensko je odpovědná firma, která dbá na ochranu životního prostředí. Tuto hodnotu nejen podporuje, ale také aktivně vyznává a předává svým zákazníkům.

Co víme o čtenářích magazínu

Nejlepší obsah vzniká, když dobře známe ty, pro které píšeme. O českých a slovenských čtenářích KofoMagazínu zatím víme, že jsou to lidé:

  • nejrůznějších profesí, od pracovníků u výrobní linky přes obchodní zástupce v terénu až po bílé límečky v kancelářích,
  • nejrůznějšího věku od čerstvých absolventů až po zaměstnance v nejlepších letech,
  • s pozitivním pohledem na svět – to je něco, co všechny Kofoláky spojuje.

Ačkoliv je každý jiný, všichni mají společné také to, že většinu svého dne tráví v práci. Mají každodenní starosti i radosti. Někdy je trápí spor s kolegou nebo nízké prémie, někdy se radují z vysokých prodejů či teambuildingu s kolegy.

I přesto, že všichni mají Kofolu v srdci, každý z nich žije svůj život i mimo práci.

A právě tehdy otevírají KofoMagazín.

Hodnocení zaměstnanců Kofola na Atmoskop.cz.

„(KofoMagazín) je ze života firmy, ale není o firmě. Je o lidech.“
Jarka Musilová, Corporate Affairs Manager v Kofole ČeskoSlovensko

V čem vidíme rozpor

Pečlivě jsme si prošli všechna čísla magazínu, která jsme od vás dostali. Naším cílem bylo poznat, jaký obsah se v KofoMagazínu objevuje a jak je zpracovaný.

Díky tomu, že máme na obsah čerstvý pohled, všimli jsme si 6 bodů, které jsou z našeho pohledu v rozporu s cílem časopisu nebo hodnotami Kofoly.

3 postřehy k obsahu

KofoMagazín by měl být magazín o zaměstnancích, ne o firmě. Většina obsahu je ovšem zaměřená právě na informace ve firmě. A pokud informuje o lidech, vybírá ty z laboratoří, kanceláří nebo managementu. Chybí „obyčejní lidé”, jejich názory a život mimo zdi Kofoly.

Láska je jednou z hlavních konotací značky Kofola. V textech magazínu jsou emoce často nahrazeny korporátními sděleními a klišé. To odporuje přesvědčení, že Kofola má ducha startupu. Magazín nemluví takovým jazykem, který je skutečně blízký všem zaměstnancům.

Ačkoliv interní časopis má svoje specifika, z vnějšího pohledu v KofoMagazínu panuje zmatek. Chybí nám obsah čísla, jasnější struktura textů i přehlednější design stránek. Ačkoliv má magazín přinášet kontext, u některých textů nám chybí napojení na předchozí sdělení, které informace připomene a čtení zpřístupní i rodinám Kofoláků.

3 postřehy k vizuálu

I když řízený chaos ke Kofole patří, v KofoMagazínu by z našeho pohledu měl hrát až druhé housle. Pro snadnou orientaci v magazínu nám chybí čistější design, méně prvků na stránce a střídmější volba barevné palety.

Z pohledu zvenčí je pro nás těžko pochopitelná titulní stránka magazínu – nedozvíme se z ní, co je obsahem čísla. Ztvárnění nekoresponduje s ostatními vizuálními prvky v magazínu ani s obsahem. Podobně nám nesedí ani produktové stránky, které připomínají placenou inzerci.

Líbí se nám hravost designu. Nesedí ale k čistějšímu designu brandu Kofola, který vidíme třeba na vašich webových stránkách. Design magazínu by si zasloužil oprášit kabát a například na úrovni ilustrací sjednotit s brandem jako takovým.

„Tady končí naše cesta do nitra Kofoly, jejímž cílem bylo vypíchnout nejdůležitější zjištění i to, co z našeho pohledu zvenčí nefunguje. Co ale musíme dodat: myslíme si, že obsah pro KofoMagazín děláte dobře. Z našeho pohledu si jen zaslouží nastavit zrcadlo a vnést trochu čerstvého vzduchu. Abychom mohli návrhy na nový obsah i design lépe uchopit, celou strategii si rámujeme strategickou otázkou Jak bychom mohli… Ta slouží jako kompas, podle kterého poznáme, zda naše návrhy společně fungují nebo se s naší strategií bijí.“
Lucie Čačalová, strategické vedení projektu

„Jak bychom mohli vtáhnout Kofoláky do obsahu magazínu, tvořit texty plné emocí a zároveň udržet vysokou informační hodnotu magazínu?“


„Takto by se mohl změnit obsah KofoMagazínu. Chápeme ale, že některé typy obsahu mají už nyní v magazínu svoje stálé místo. A počítáme s tím. Pokud vás naše nápady zaujmou, rádi budeme společně s vámi hledat cestu, jak obsah KofoMagazínu postupně osvěžovat o prvky z navržené strategie."
Lucie Čačalová, strategické vedení projektu

Předpoklad formy

Aby i vzhled magazínu odpovídal strategické otázce, měl by:

  • zařadit více typicky magazínových prvků, jako je obsah či členění rubrik,
  • zjednodušit pojetí designu a konkretizovat titulní stranu,
  • se přiblížit brandu Kofoly.

Titulní stránka magazínu se přibližuje klasických časopisům – vedle názvu titulu v horní části stránky upoutá také fotkou a obsahem čísla. Ilustrace bylinek vychází z jarního vydání magazínu.

První dvoustrana je věnovaná nejen úvodníku, ale také obsahu, anketě, zábavné rubrice s osmisměrkou a napojením na Instagram.

Jak to může vypadat v praxi?

Na 5 ukázkách vám představujeme prvky čistějšího vizuálního stylu, který magazín propojuje s brandovým vizuálem Kofoly.

1. Kapka

Tvar kapky, který vychází z loga Kofoly, používáme jako doplňující designový element stránek. Může být vyplněný nebo obrysový.

2. Rámečky

Využíváme čárkované rámečky posazené mimo střed. Barevně ladí s tématem celé stránky. Tvary rámečků se inspirují celým logem Kofoly.

3. Rubriky

Každá rubrika má svoji barvu, která je zřejmá z obsahu a prolíná se vizuálem celé stránky. Díky tomu je časopis barevně sjednocený. Podle konceptu celého časopisu doporučujeme, aby paleta barev byla buď stejná napříč všemi čísly, nebo se v každém čísle lišila a podpořila tak téma magazínu.

4. Záhlaví

Záhlaví odpovídá barevnosti rubrik a pomáhá identifikovat téma stránky pomocí barev. Slouží k lepší orientaci v časopise a díky umístění v rohu dodá přehled i při rychlém prolistování.

5. Zápatí

Každá stránka v zápatí obsahuje název, dobu vydání a aktuální číslo stránky. Čtenáři zjednoduší navigací v magazínu.

„Shrňme si to: jak bychom tedy mohli Kofoláky vtáhnout do obsahu magazínu, tvořit texty plné emocí a zároveň udržet vysokou informační hodnotu magazínu? Tak, že nenecháme formu převažovat nad obsahem. Tak, že pozornost obrátíme k zaměstnancům firmy a budeme vytvářet obsah, který bude reflektovat nejen jejich život v Kofole, ale i mimo ni.“
Lucie Čačalová, strategické vedení projektu

Obsah, vizuál a plánování propojujeme do jednoho

Je pro nás důležité pracovat efektivně. Tvorbu textů i vizuálů proto dobře plánujeme, abychom třeba při jednom telefonátu nasbírali podklady na několik článků a při jedné návštěvě výroby vyfotili nejen výrobní linku, ale i pracovní tým.

Fotíme v ateliéru i terénu
Fotíme v ateliéru i terénu

Část podkladů nafotíme v našem brněnském ateliéru, část u vás ve firmě. Návštěvu náplanujeme tak, abychom při jedné cestě do Ostravy nafotili co nejvíc materiálu i do několika následujících čísel.

Efektivně sbíráme podklady na dálku i osobně
Efektivně sbíráme podklady na dálku i osobně

Píšeme nejen z dodaných podkladů, ale hlavně s lidmi mluvíme. Můžeme přijet nebo si zavoláme.


Cenová nabídka

196 142 Kč

Cena zahrnuje obsahovou i vizuální tvorbu jednoho čísla KofoMagazínu, včetně strategického a projektového řízení, tisku a distribuce.

od 64 500 Kč

Cena zahrnuje strategický workshop, včetně výstupu a přípravu kreativního konceptu KofoMagazínu.

od 9 600 Kč

V případě potřeby zajistíme focení v ateliéru. Nebo můžeme přijet za vámi a nafotit materiál na 2-3 čísla dopředu za 32 000 Kč (cca 70 upravených fotek).

Představujeme se

Víme, že dost záleží na tom, kdo stojí na druhé straně. Tady se představujeme my, Obsahovka. Těší nás.

Jak fungujeme

Způsob práce je jedna věc. To ostatní je pak o lidech a hodnotách – pro nás je důležité, abychom pracovali poctivě, komunikovali na férovku a neustále se s projektem posouvali vpřed.

Postavíme vám vlastní tým

Postavíme vám vlastní tým

Několik stálých copywriterů, projektový manažer, stratég, grafik, fotograf a další dle potřeby.

Systematicky budujeme know-how

Systematicky budujeme know-how

Know-how, které o vaší firmě a projektu získáváme, systematicky budujeme, ukládáme a předáváme napříč týmem.

Pravidelně vyhodnocujeme naši práci

Pravidelně vyhodnocujeme naši práci

V týmu se pravidelně potkáváme a hledáme cesty, kam váš obsah posunout.

Tohle je Obsahovkový tým Kofola

Znovu zdravíme z brněnských Beskyd! Vlevo vizuální tým, vpravo projektové i strategické řízení a copywriter Libor. Chybí další psavá posila Míša z naší pražské pobočky.

Chcete vědět víc?

Lucie Čačalová Strategické řízení projektu

Míša Tabakovičová Copywriting

Barbora Šmídová Vizuální obsah

Emil Gallík Foto a video

Eva Karlíková Projektové řízení

Libor Kamenský Copywriting

Lubomír Peška Grafika

Poslední, co byste o nás měli vědět

Týmy v Brně i v Praze
Týmy v Brně i v Praze

Máme kanceláře v Brně i v Praze. Jsme díky tomu zvyklí fungovat na dálku a nemáme problém si kdykoliv zavolat.

Oborová ocenění
Oborová ocenění

Se strategií pro EET projekt a obsah pro blog MALL.cz jsme obsadili první příčky ve Zlatém středníku i WebTOP100.

Zákaznická konference
Zákaznická konference

Pro naše klienty pořádáme několikrát do roka zákaznickou konferenci Obsahovka Live. Skvělá příležitost se potkat!

A to je všechno.

Pokud vás zajímá cokoliv dalšího, napište nám nebo zavolejte. Děkujeme za pozornost

Můžeme u vás být už za necelé dvě hodiny. Za tu dobu vypije průměrný člověk 3 Kofoly.