Pracujeme na velkých projektech

S klienty spolupracujeme dlouhodobě – nastavíme obsahovou strategii, pravidelně píšeme články nebo tvoříme vizuální obsah, spravujeme sociální sítě a měříme výsledky. Jdeme do detailu a projekty neustále posouváme i po letech spolupráce.

Zajímají vás detaily? Přečtěte si podrobné příběhy našich projektů.


Říkají o nás

S Obsahovou agenturou jsem začala spolupracovat jako vedoucí
Zahraničního oddělení Technické univerzity v Liberci (TUL).
Marketing je ve vysokém školství někdy až výbušné téma. Proto jsem
ocenila citlivý přístup pánů Brablece a Šmída a celého týmu při vytváření
obsahové strategie pro naši propagaci v zahraničí. Důležité pro mě bylo,
že při práci dokázali reagovat na specifické potřeby univerzity a
efektivně v jejím prostředí komunikovat. Výstupy naší spolupráce byly
přesvědčivé, takže vedení TUL se rozhodlo spolupráci rozšířit i na
vytvoření strategie pro český trh.“

Lucie Koutková, Ph.D.
Erasmus+ Outgoing Students Coordinator

Když se někdo z týmu rozhodne vydat vstříc novým výzvám, je to vždycky nešikovné. A když je zrovna klíčové období roku, je to ještě horší. Jak jsme si sami potvrdili, leckdy zdlouhavé výběrové řízení ale nemusí být jedinou cestou. Obsahovka s námi zahájila spolupráci prakticky z týdne na týden, a to i navzdory pouhé tříměsíční vyhlídce. Po „hození do vody“ se přitom velmi rychle a dobře naučili plavat.“

Martin Rippl
Online MarCom & Content Marketing Manager


Výsledky naší práce také využívají

Pomáháme českým start-upům

Stáli jsme u zrodu desítek firem a projektů, kterým pomáháme nastavit obsahovou strategii od nuly. Jako obsahoví mentoři jsme pomohli řadě start-upů z programů Czechstarter a inkubátorů Jihomoravského inovačního centra.