PROČ CHCEME VÁŠ SOUHLAS?

Máme rádi ve věcech pořádek. A taky přehled. Takže i rutinní souhlas se zpracováním osobních údajů vám nejprve jednoduše vysvětlíme.

  • Abychom vám mohli občas poslat nejlepší články z blogu nebo třeba pozvánku na školení, musíme znát vaše kontaktní údaje.
  • K tomu od vás potřebujeme souhlas. Je na to zákon, ale podle nás to patří ke slušnosti. Spam nám nesmí přes práh.
  • My vám na oplátku potvrdíme, že si osobní údaje necháme jen pro sebe, a že je nezneužijeme.

To je vše. Podrobně a právničtinou to najdete níže.

A samozřejmě: kdykoliv zatoužíte po odstranění svých osobních údajů z naší databáze, ozvěte se nám na dobrezpravy@obsahova-agentura.cz.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obsahová agentura s.r.o., Slovákova 357/8, 602 00, Brno (dále jen správce) se zavazuje nakládat s osobními údaji adresátů a účastníků vzdělávacích akcí (dále jen subjekt) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdější předpisů.

Subjekt souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů správcem, které mu budou poskytnuty uzavřením smlouvy, a to pro účely uvedené níže. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu:

  1. jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa,
  2. IČ, DIČ a název společnosti,
  3. fotografie, video záznamy.

Subjekt svým souhlasem bere na vědomí, že při účasti na vzdělávácí akci budou z této akce pořizovány fotografické, audiovizuální nebo jiné záznamy zachycující osobu subjekta. V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje subjekt dobrovolně souhlas s pořizováním těchto záznamů a s jejich zpracováním jako osobních a citlivých údajů pro účely uvedené níže. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou.

Všechny osobní a citlivé údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely užití:

  • v marketingových materiálech a prezentacích správce na webových stránkách správce, sociálních sítích, písemných prezentacích,
  • akcích pořádaných správcem nebo akcích, kterých se zástupci správce účastní,
  • marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb.

Subjekt si je vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas může kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči správci učiněno e-mailem na adresu dobrezpravy@obsahova-agentura.cz.


Po celou dobu zpracovávání osobních údajů k nim má subjekt přístup. V případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti má právo na vysvětlení či jejich opravu.

Kdo neměří, neví. Abychom věděli, co vás zajímá, využíváme na webu cookies. Pokud vám to nevadí, stačí, když tu prostě zůstanete.

V pořádku