• Jihomoravské inovační centrum
 • Podporuje inovační podnikání na jižní Moravě.
 • Nabízí 4 programy pro rozvoj inovativních nápadů, technologických startupů i zavedených firem.
 • Spolupracujeme od ledna 2015

Obsah pro české Silicon Valley

Technologickému parku v Brně se říká české Silicon Valley. A nemalou zásluhu na tom má Jihomoravské inovační centrum. Od roku 2003, kdy JIC vznikl, přitáhl do Brna řadu českých a zahraničních podnikatelů i vědců. Inovační podnikání podporujeme od začátku roku 2015 jak obsahem pro JIC samotný, tak konzultacemi a službami pro startupy a firmy v jeho programech.

Weby a vše okolo nich

Naše spolupráce nezačala ničím menším, než webem samotného JICu. Všichni jsme ale věděli, že z paty starých a nevyhovujících stránek potřebujeme jen vytahat ty největší trny. Kompletní redesign byl v plánu na rok 2016 a my se zatím s marketingovým oddělením naladili na spolupráci.

O rok později se při vzniku nového webu JIC nezapomnělo na nic. Na úvodních schůzkách jsme se potkávali s UX designérem i grafiky a naši spolupráci koordinovala tehdejší specialistka online marketingu Zuzka. Web se navíc stále vyvíjí - když v květnu 2017 přibylo v pravém horním rohu tlačítko “Přihlásit se”, byli jsme u toho také. Od vymýšlení struktury registrace po textování jednotlivých e-mailů.

Mezitím jsme společně s marketingovým oddělením zvládli další weby:

 • FabLab - první otevřená digitální dílna v Brně.
 • INTEMAC - expertní centrum pro strojírenskou výrobní techniku v Kuřimi.
 • Kreativní vouchery Brno - příspěvek na podporu spolupráce firem a kreativců.
 • JIC Starcube - mezinárodní akcelerátor pro startupy s inovativními technologickými nápady.
Od navázání spolupráce s Obsahovou agenturou si tato vlákna velmi střežíme a hýčkáme, protože práci bez ní si už nedokážeme vůbec představit.
Beata Tynklová, specialistka marketingu

Komplexní projekty od e-mailů po letáky

Dlouhodobá spolupráce s JIC se skládá z mnoha jednorázových projektů s jasnými termíny a dalšími zapojenými subjekty. Spolupráce lidí z různých oborů je ale jen jednou stranou komplexní JIC mince. Například pro Kreativní vouchery Brno jsme chystali nejen web, ale i:

 • veškerou e-mailovou komunikaci,
 • návrhy infografik,
 • případové studie.

U JIC Starcube 2016 to bylo podobné. Textování webu byla jen malá část celkové práce. Tu větší tvořily rozhovory s partnery akcelerátory, mezi které patří např. Honeywell, Microsoft nebo Konica Minolta. Z rozhovorů vznikaly medailonky na web, podklady pro účastníky i success stories.

E-mailingy

Mezi komplexní projekty patří také dva e-mailingové, do kterých jsme se pustili v letech 2015-16 a 2017:

 • JIC newslettery - v první fázi jsme prozkoumali, co a komu JIC posílá. V druhé jsme vymýšleli, jak by šlo databáze a obsah vytěžit na maximum. Teprve ve třetí jsme navrhovali, jak by takový newsletter vypadal. A pořád jsme se drželi v mezích technické proveditelnosti. Kvůli náročnosti a napojení na interní systémy se výsledky úprav JIC newsletterů na svět dostávají sice pomalu, ale jistě.
 • Registrační e-maily - vrcholem procesu registrace do účtu JIC jsou registrační e-maily. Podíleli jsme se na celé strategii a cestě zákazníka, copywriting e-mailů a mikrotextů jsme tak psali s opravdu hlubokou znalostí celého procesu.
Jakékoliv zadání je pro agenturu výzvou. Technické texty na web digitální laboratoře FabLab, složité systémové hlášky v registračním portálu, kreativní infografiky, případové studie, mluvení strojírenským jazykem? Zvládají cokoliv se skvělými výstupy.
Mária Svoreňová, On-line Marketing Manager

Pravidelné Open Days a výroční zprávy

Když jsme psali, že je většina prací pro JIC jednorázová, nelhali jsme. Dva projekty se ale opakují každoročně, v roce 2017 jsme se na nich podíleli už potřetí.

 • Výroční zprávy - obsah tohoto dokumentu i jazykový styl je každý rok víceméně stejný. O to větší výzvou je podat informace pokaždé jinak. Díky důkladné znalosti všech programů JIC, které jsme za roky spolupráce nastřádali, to ale není problém.
 • Open Day - na den otevřených dveří v JIC se vždy těšíme. Je totiž plný inspirativních přednášek a my známe program dřív než ostatní. V průběhu let jsme totiž textovali anotace, e-mailové pozvánky, texty na web i přihlašovací formuláře.

Tištěné materiály

Velká část našeho obsahu, který vzniká ve spolupráci s grafiky, směřuje do tiskárny. Pro JIC, jeho programy, události i spřízněné firmy vyrábíme už od roku 2015 letáky, plakáty i rollupy. Na kontě máme také několik brožur, manuálů a dokonce i brandbook.

Pro nás to nejsou to jen texty, ale jazyk, jakým díky Obsahovce JIC mluví k lidem. Nad to je spolupráce vždy příjemná a svižná. Co víc si přát?
Mária Svoreňová, On-line Marketing Manager