PROČ CHCEME VÁŠ SOUHLAS?

Máme rádi ve věcech pořádek. A taky přehled. Takže i rutinní souhlas se zpracováním osobních údajů vám nejprve jednoduše vysvětlíme.

 1. Abychom vám mohli občas poslat nejlepší články z blogu nebo třeba pozvánku na školení, musíme znát vaše kontaktní údaje.
 2. K tomu od vás potřebujeme souhlas. Je na to zákon, ale podle nás to patří ke slušnosti. Spam nám nesmí přes práh.
 3. My vám na oplátku potvrdíme, že si osobní údaje necháme jen pro sebe, a že je nezneužijeme.

A samozřejmě: kdykoliv zatoužíte po odstranění svých osobních údajů z naší databáze, ozvěte se nám na obsahovka@obsahova-agentura.cz.

To je vše. Podrobně a právničtinou to najdete níže.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

(dále jako „Zásady“)

1. ZÁKLADNÍ POJMY

1.1. Kdo jsme.

Jsme společnost Obsahová agentura, s.r.o., IČO: 04313330, DIČ: CZ04313330, se sídlem: Běhounská 5/18, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 89302. Nabízíme a poskytujeme své služby a zboží prostřednictvím webových stránek www.obsahova-agentura.cz (dále jako „Web“). Při tom od svých zákazníků, ale i dalších osob (např. zájemců o pravidelné newslettery) získáváme jejich osobní údaje. Jsme tedy správcem osobních údajů.

1.2. Co jsou osobní údaje.

Osobní údaje jsou jakékoli údaje, podle kterých Vás můžeme identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu. Může to tedy být Vaše jméno, věk a datum narození, IP adresa, fotografický záznam, emailová adresa, telefonní číslo atd.

1.3. Co znamená zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů je jakákoli operace, kterou s vašimi osobními údaji provedeme –od jejich přijetí, přes vystavení faktury, až po archivaci.

1.4. Co upravují tyto Zásady.

Tyto Zásady upravují podmínky:

 • za jakých v jednotlivých případech zpracováváme Vaše osobní údaje (čl. 2 - čl. 5), a
 • pro používání cookies na našem Webu (čl. 6).

2. ODBĚR NEWSLETTERŮ

2.1. Co získáte odběrem newsletterů.

Pokud se přihlásíte k odběru newsletterů, vždy jednou měsíčně na Vámi zadanou emailovou adresu zašleme přehled nejnovějších článků na našem blogu a upozorníme Vás na nově vypsané semináře, školení nebo jiné akce.

2.2. Jak se přihlásíte k odběru newsletterů.

K odběru newsletterů se můžete přihlásit na našem Webu zde tím, že:

 • vyplníte svou emailovou adresu, na kterou chcete newslettery dostávat,
 • a zakliknutím potvrdíte, že souhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje.

K odběru newsletterů Vás přihlásíme také tehdy, pokud na našem Webu požádáte o zaslání dokumentu (např. e-booku), který nabízíme zdarma, na Vaši emailovou adresu. Samozřejmě pouze pokud budete souhlasit se zpracováním osobních údajů.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů i odběr newsletterů kdykoli zrušíte způsobem popsaným v čl. 2.4.

2.3. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat.

Po přihlášení k odběru newsletterů budeme zpracovávat pouze Vámi uvedenou emailovou adresu.

2.4. Jak se můžete z odběru newsletterů odhlásit.

Pokud newslettery již nechcete dostávat, můžete se z jejich odběru odhlásit takto:

 • kliknutím na odhlašovací odkaz:

V každém newsletteru, který vám pošleme, je v patičce uveden odhlašovací odkaz. Pokud na něj kliknete, jste z odběru newsletterů odhlášeni.

 • zasláním emailu:

Pošlete nám žádost o odhlášení na emailovou adresu: obsahovka@obsahova-agentura.cz a my Vás neprodleně odhlásíme z odběru newsletterů.

3. UZAVÍRÁNÍ SMLUV

3.1. Kdy s námi uzavíráte smlouvu.

Když prostřednictvím našeho Webu objednáte naše služby nebo zboží a my Vám objednávku potvrdíme, uzavřeme tím mezi sebou smlouvu.

Všechny potřebné informace k uzavírání smluv najdete v našich všeobecných obchodních podmínkách zde.

3.2. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat.

Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, které uvedete při objednávce služeb nebo zboží přes náš Web. Obvykle to bude jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo a údaje o Vaší objednávce.

3.3. Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud u nás objednáváte služby nebo zboží (uzavíráte s námi smlouvu), Váš souhlas se zpracováním osobních údajů od Vás nevyžadujeme. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je již samotné uzavření smlouvy. Vaše osobní údaje totiž nutně potřebujeme, abychom Vám mohli poskytnout to, co jste si u nás objednali (např. doručit Vám zboží na zadanou adresu) a vystavit za to fakturu.

3.4. Fotografie, videa a zvukové záznamy z našich akcí.

Na akcích, které pořádáme (např. školení nebo semináře), někdy pořizujeme fotografie, videa a zvukové záznamy účastníků a průběhu akce a následně je používáme k propagaci našich služeb na Webu a sociálních sítích.

Důvodem využívání fotografií, videí a zvukových záznamů k těmto účelům je náš oprávněný zájem. Vždy to ale děláme tak, abychom nepoškodili Vaše práva.

Pokud nesouhlasíte se zveřejněním Vaší fotografie z naší akce, které jste se zúčastnili, kontaktujte nás prosím na emailu: obsahovka@obsahova-agentura.cz. Vaši fotografii nezveřejníme, nebo ji okamžitě z Webu a/nebo sociálních sítí odstraníme.

4. NAŠE ZÁSADY PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Co při zpracovávání Vašich osobních údajů dodržujeme.

Staráme se o to, aby Vaše osobní údaje u nás byly v naprostém bezpečí.

Veškeré osobní údaje proto ukládáme v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.

Naši zaměstnanci jsou poučeni, jak mají s osobními údaji zacházet, a jsou vázáni mlčenlivostí.

Osobní údaje zákazníků poskytujeme ve výjimečných případech také některým našim smluvním partnerům (viz čl. 4.2). Hlavně tehdy, pokud tyto smluvní partnery potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli dodat to, k čemu jsme se zavázali (služby, zboží, pravidelné zasílání newsletterů).

Osobní údaje předáváme státním orgánům pouze tehdy, pokud nám to nařizují právní předpisy.

4.2. Kdo další zpracovává osobní údaje.

Vaše osobní údaje zpracováváme primárně my, z pozice správce osobních údajů. V některých případech (čl. 4.1) mohou osobní údaje zpracovávat i někteří z našich smluvních partnerů (zejména dodavatelé softwaru či jiných technologických řešení).

V současné době některé osobní údaje našich zákazníků zpracovává také:

 • Breezy s.r.o.,
 • The Rocket Science Group LLC (Mailchimp).

Také tito další zpracovatelé samozřejmě zajišťují vysokou úroveň ochrany osobních údajů vyžadovanou právními předpisy.

4.3. Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu, kdy Vám budeme poskytovat naše služby. Poté Vaše osobní údaje uchováme ještě:

 • po dobu 5 let pro případnou ochranu našich, ale i Vašich zájmů (např. pro případné reklamace nebo jiné spory), a
 • po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (např. zákona o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, zákon o dani z přidané hodnoty atd.).

5. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

5.1. Právo na přístup.

Máte právo být informováni o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Většinu těchto informací najdete přímo v těchto Zásadách.

Můžete se samozřejmě obrátit také přímo na nás a požádat nás o tyto informace:

 • zda zpracováváme nějaké Vaše osobní údaje,
 • k jakému účelu,
 • jak jsme je získali,
 • jak dlouho je budeme uchovávat
 • a kdo další k nim má přístup.

5.2. Právo na opravu.

Pokud se Vaše osobní údaje změnily nebo zjistíte, že ve Vašich osobních údajích máme chybu, kontaktujte nás a vše samozřejmě opravíme.

5.3. Právo na výmaz.

Můžete nás také požádat o smazání Vašich osobních údajů. Třeba proto, že rušíte svůj souhlas se zasíláním newsletterů, vznesete oprávněnou námitku (čl. 5.6), domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu se zákonem, nebo že zpracování osobních údajů dále není nutné.

Vaší žádosti vyhovíme, pokud osobní údaje nemusíme archivovat kvůli některému z následujících důvodů:

 • abychom mohli plnit naše smluvní povinnosti,
 • abychom chránili naše právní zájmy,
 • ukládají nám to právní předpisy.

5.4. Právo na omezení zpracování.

Pokud s Vámi budeme řešit sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů (např. uplatníte námitku podle čl. 5.6), pozastavíme dočasně také další zpracování osobních údajů. To neplatí, pokud budeme mít Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo tyto osobní údaje budeme potřebovat k ochraně našich právních zájmů.

5.5. Právo na přenositelnost.

Pokud o to požádáte, předáme Vám na základě Vaší žádosti veškeré Vaše osobní údaje v běžně používaném strojově čitelném formátu.

5.6. Právo vznést námitku.

Osobní údaje v některých případech zpracováváme na základě oprávněného zájmu (např. čl. 3.4). Pokud se takové zpracování týká Vašich osobních údajů, můžete proti němu podat námitku.

Vaší žádosti vyhovíme, pokud nám v tom nebude bránit závažný oprávněný důvod.

5.7. Jak můžete svá práva uplatnit.

Pokud chcete uplatnit některé z práv uvedených v čl. 5.1 - čl. 5.6, napište nám email na adresu: obsahovka@obsahova-agentura.cz a upřesněte, o jaké právo se jedná.

Vaše žádosti se snažíme vyřídit co nejrychleji. Ze zákona na to máme měsíc od přijetí Vaší žádosti (u těch nejsložitějších případů můžeme tuto lhůtu prodloužit ještě o dva měsíce). O výsledku Vás vždy budeme informovat.

5.8. Právo podat stížnost.

Pokud se domníváte, že s Vašimi osobními údaji nakládáme v rozporu s právními předpisy (čl. 7.1), můžete se také obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6. COOKIES

6.1. Co jsou cookies.

Cookies jsou malé soubory, které internetové stránky (tedy i náš Web) posílají Vašemu internetovému prohlížeči a ten je ukládá do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Internetové stránky díky tomu správně fungují a při další návštěvě si pamatují Vaše nastavení a preference a přizpůsobí pro Vás prostředí a reklamu.

6.2. Jaké cookies na našem Webu používáme.

Na našem webu používáme tři různé kategorie cookies:

a) funkční cookies

Zajišťují bezproblémový chod našeho Webu.

b) analytické cookies

Anonymně měří návštěvnost Webu. Díky získaným statistikám můžeme náš Web neustále vylepšovat.

c) marketingové cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy Vašim zájmům. Na Webu i mimo něj.

Používáme také cookies třetích stran, a to konkrétně:

 • Google Analytics,
 • HotJar,
 • Facebook Pixel.

Měření, které provádí tyto cookies, funguje tak, aby nepracovalo s žádnými Vašimi osobními údaji (údaje jsou anonymizovány).

Výčet veškerých cookies používaných na našem Webu najdete v informacích o našem Webu ve svém internetovém prohlížeči.

6.3. Kde můžete nastavit použití cookies.

Používání cookies můžete nastavit takto:

a) v nastavení Vašeho internetového prohlížeče:

V nastavení svého internetového prohlížeče můžete provést veškerá nastavení cookies, a to nejen pro náš Web (můžete zvolit, na jakých internetových stránkách cookies povolit, či blokovat, případně veškeré dosud uložené cookies vymazat atd.).

b) ve Vašem internetovém prohlížeči při zobrazení našeho Webu:

Když ve svém internetovém prohlížeči zobrazíte informace o našem Webu, najdete také seznam všech konkrétních cookies, které Web používá. Na tomto seznamu můžete zvolit, jaké cookie blokovat a jaké povolit.

c) na našem Webu:

V patičce Webu jsou vyjmenovány jednotlivé kategorie cookies, které používáme (viz také čl. 6.2). Kliknutím na políčko před příslušnou kategorií zakazujete používání této kategorie cookies.

Pokud zakážete také kategorii funkčních cookies, může se stát, že náš Web Vám nebude správně fungovat.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Jaké právní předpisy se použijí.

Zpracování osobních údajů a používání cookies upravují hlavně tyto právní předpisy:

 • nařízení (EU) 2016/679 (GDPR),
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
 • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

7.2. Od kdy platí tato verze Zásad.

Tato verze Zásad nabývá účinnosti dne 24. 11. 2020.

7.3. Jak můžeme Zásady měnit.

Každou novou verzi Zásad zveřejníme na našem Webu zde: www.obsahova-agentura.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju-a-pouzivani-souboru-cookies.

V Brně dne 23. 11. 2020

Obsahová agentura s.r.o.