Pracujeme na velkých projektech

S klienty spolupracujeme dlouhodobě – nastavíme obsahovou strategii, pravidelně píšeme články nebo tvoříme vizuální obsah, spravujeme sociální sítě a měříme výsledky. Jdeme do detailu a projekty neustále posouváme i po letech spolupráce.

Zajímají vás detaily? Přečtěte si podrobné příběhy našich projektů.


Říkají o nás

S Obsahovou agenturou jsem začala spolupracovat jako vedoucí Zahraničního oddělení Technické univerzity v Liberci (TUL). Marketing je ve vysokém školství někdy až výbušné téma. Proto jsem ocenila citlivý přístup pánů Brablece a Šmída a celého týmu při vytváření obsahové strategie pro naši propagaci v zahraničí. Důležité pro mě bylo, že při práci dokázali reagovat na specifické potřeby univerzity a efektivně v jejím prostředí komunikovat. Výstupy naší spolupráce byly přesvědčivé, takže vedení TUL se rozhodlo spolupráci rozšířit i na vytvoření strategie pro český trh.“

Lucie Koutková, Ph.D.
Erasmus+ Outgoing Students Coordinator

Obsahovka pro EY během naší několikaleté spolupráce připravila nespočet výstupů, od kratších textů na sociální sítě přes články a rozhovory na web, až po rozsáhlejší materiály, např. newslettery nebo časopis pro studenty. Kromě milého, vstřícného a profesionálního přístupu celého týmu navíc oceňujeme, že dokonale znají naši cílovku a tonalitu. Díky Obsahovce je tak naše komunikace konzistentní v čase i napříč všemi komunikačními kanály.“

Renata Fulínová
Senior Associate, HR Marketing & Employer Branding EY

S Obsahovkou se mi spolupracovalo skvěle. Vzpomínám si na tendr, kterým naše spolupráce začala. Obsahovka nás ohromila přístupem, který daleko přesahoval prostor sociálních sítí do offlinu. I když jsme nakonec nebyli schopni zrovna tento projekt na naší straně naplnit, je takové přemýšlení přesně to, co od partnerů očekáváme. Věřím, že jsme si sedli pracovně i lidsky. Díky společné práci se nám podařilo z gruntu proměnit naše „socky“ a vybudovat si komunitu, ve které se začali projevovat i ambasadoři. To bylo do té doby na našich sítích nevídané. Skvělé také bylo, že se nezdráhali pomáhat nám i s dalšími projekty, které se sociálních sítí přímo nedotýkaly.”

Michal Červenka
manažer marketingu

Když se někdo z týmu rozhodne vydat vstříc novým výzvám, je to vždycky nešikovné. A když je zrovna klíčové období roku, je to ještě horší. Jak jsme si sami potvrdili, leckdy zdlouhavé výběrové řízení ale nemusí být jedinou cestou. Obsahovka s námi zahájila spolupráci prakticky z týdne na týden, a to i navzdory pouhé tříměsíční vyhlídce. Po „hození do vody“ se přitom velmi rychle a dobře naučili plavat.“

Martin Rippl
Online MarCom & Content Marketing Manager


Výsledky naší práce také využívají

Pomáháme českým start-upům

Stáli jsme u zrodu desítek firem a projektů, kterým pomáháme nastavit obsahovou strategii od nuly. Jako obsahoví mentoři jsme pomohli řadě start-upů z programů Czechstarter a inkubátorů Jihomoravského inovačního centra.