Doručujeme obsah v Computeru

Jakub Bůšek

Připravili jsme článek do časopisu Computer, konkrétně do odborné přílohy Connect.

Stručně a na pár příkladech představujeme, jak může fungovat cílené doručování obsahu pomocí Facebook Pixelu a Lookalike Audiences.