Texty na web česky i anglicky? No problem

Monika Fiantová
Milmar je český výrobce netkaných textilií, síťovin a produktů z nich. Během léta 2022 jsme jsme pro Milmar chystali texty na web a rovnou dvojjazyčně – česky a anglicky. Z výsledku máme radost a  v tomto článku chceme ukázat, jak jsme texty pro Milmar tvořili a jaký je výsledek. A taky se pochlubit milou zpětnou vazbou od Milmaru.

Kdo je Milmar a komu prodává

Milmar je český výrobce netkaných textilií a síťovin, který dodává své produkty do celého světa. Cílí převážně na B2B segment. Netkané textilie mají neuvěřitelně širokou škálu využití – používají se k zakrytí jahod, vyrábějí se z nich jednorázové podložky ve zdravotnictví nebo se do nich balí čelní světla pro automotive. 

Pro Milmar jsme chystali komplet všechny texty na nový web. Postupovali jsme tak, že jsme nejprve vytvářeli texty v češtině a po schválení klientem jsme je pak překlápěli do angličtiny. (Ano, čtete správně. Schválně nepíšu překládali. Jestli se chcete dozvědět proč, čtěte dál.)

Our History: milníky firmy Milmar v angličtině

Pro Milmar jsme otextovali všechny stránky webu česky i anglicky

Jak tvoříme texty paralelně česky a anglicky

Proces psaní textů pro web nedávno moc hezky popsal kolega Libor. Dočtete se v něm, v jaké fázi tvorby webu je ideální oslovit copywritera (spoiler alert: jde to ve všech fázích a každá má své výhody a nevýhody), co od spolupráce očekávat a jak to celé bude probíhat.

U Milmaru jsme postupovali stejně jako vždycky. Je totiž vlastně úplně jedno, v jakém jazyce texty píšeme. České texty řešil s Milmarem právě Libor, já jsem pak stránky, které napsal, překládala do angličtiny. Všechny podstatné informace jsme si s Liborem předali. Rozhodně jsme po Milmaru nechtěli, aby vedli rozhovory o produktech, cílovce a celkovém vyznění webu nejprve s Liborem a potom se mnou.

Co z toho plyne? Paralelní psaní copy ve dvou jazycích znamená ve výsledku méně práce pro klienta. Protože:

 • podklady nám předáte jednou,
 • faktické připomínky k textům řešíte také jenom jednou,
 • revidujete nám texty pouze jednou
 • a výstupy dostanete ve dvou jazycích.

Jestliže má klient požadavek na texty ve dvou jazycích, stavíme v Obsahovce realizační tým tak, aby v něm byl od začátku i anglický copywriter, resp. copywriterka (já nebo kolegyně Míša). Načerpáme tak potřebné informace, poznáme veškerý kontext i váš produkt nebo službu do hloubky. Nic se neztratí v překladu.

Překladatel nebo rodilý mluvčí?

O tom, proč je anglický copywriting lepší než prostý překlad, jsem psala nedávno, když jsem se pustila do kritiky překladu webu, který jsme psali pro Remosku. Když to shrneme, překladatel nemá potřebné znalosti copywritingu ani marketingu, není zvyklý pracovat s klíčovými slovy, často se příliš urputně drží originálu. 

O rodilém mluvčím může platit totéž. Možná vás to překvapí, ale Britové ani Američané se automaticky nerodí ani s talentem pro psaní, ani s marketingovými znalostmi. A ani rodilý mluvčí nezná VŠECHNA slova. Copak vy víte, co je osnova a útek? (Vy, co pracujete v textilním průmyslu, se nehlaste. Je nám jasné, že to víte.) 

Fun Fact: Tady máte důkaz, že i rodilý mluvčí občas prostě neví. Při překladu výrazu „síťovina‘‘ pro Milmar jsem střídavě používala výraz plastic netting nebo plastic mesh (Google i Marketing Miner mi prozradili, že se používá i hledá obojí). V kontextu stránky, ze které je výstřižek níže, jsem zvolila výraz plastic netting, protože mi to přišlo přesnější. Nevím, jakým myšlenkovým procesem si prošel proofreader (rodilý mluvčí), ale jeho rozhodovací paralýza se mi v dokumentu hezky zobrazila:

Ukázka revize anglického copy: výsledné slovo netting nahradil revidující slovem mesh a poté opět netting

Mesh. Ne, raději použijme netting. Nebo ne, mesh je lepší. Dáme mesh.

Nutno říci, že tato revize mi na rozhodnosti nepřidala — rodilý mluvčí stejně jako já nevěděl, jestli je lepší použít mesh nebo netting. Obecně je ale proofreading od rodilého mluvčího velice užitečná korektura a zpětná vazba. 

Proofreading ale není jediná revize, kterou u nás v Obsahovce anglický text projde. Jelikož jsme s Míšou na psaní v angličtině dvě, vždy si anglické texty revidujeme navzájem. Anglické výstupy od nás dostanou stejnou péči, jakou věnujeme českému copy. O našem propracovaném revizním systému psala Martina – je to skvělý způsob, jak texty provzdušnit a v psaní neustrnout. Bez ohledu na jazyk, ve kterém píšeme.

Jak překládáme v Obsahovce?

Jak už jsem zmínila, výhodou tvorby obsahu ve dvou jazycích najednou je, že část procesu (předání podkladů) může proběhnout jenom jednou.

U Milmaru jsme postupovali stránku po stránce takto: 

 1. napsali jsme českou verzi stránky,
 2. klient přidal své připomínky,
 3. zapracovali jsme připomínky,
 4. klient stránku finálně schválil,
 5. my jsme se ihned pustili do anglické verze,
 6. tu jsme interně zrevidovali v našem English týmu Monika + Míša
 7. a na závěr jsme anglické stránky poslali na proofreading rodilému mluvčímu.

Klient tak dostal českou verzi webu a s odstupem cca jednoho týdne i anglickou verzi. Na stránkách v obou jazycích se pracovalo průběžně. Ale! To neznamená, že jsme prostě jenom převedli český obsah do angličtiny and that’s it. Tvorbě anglické verze předcházela důsledná příprava a rešerše, zejména co se týká terminologie a klíčových slov.

‚‚Úspora času je pro nás největší výhodou outsourcingu anglického copy. V situaci, kdy bychom dostali pouze výstupy v češtině, které bychom si ještě sami museli přeložit, bych si dvakrát rozmyslela zda se nám vůbec vyplatí zařadit obsahový marketing do našeho marketingového mixu.”
Aneta Poloučková, marketingová specialistka Milmar, spol. s.r.o.

Klíčová klíčovka

Analýzu klíčových slov v angličtině jsme přímo od klienta zpracovanou neměli, proto nám základní přehled poskytnul Marketing Miner – jednoduchý nástroj na ověření klíčových slov. Tam jsem si našla třeba to, že plastic netting a plastic mesh jsou z pohledu SEO zaměnitelné výrazy a dokonce se občas hledají společně (plastic mesh netting). Rozhodovací paralýza z příkladu výše tím byla vyřešena.

navržená klíčová slova od programu Marketing Miner

Marketing Miner vám nabídne, zda chcete hledat keywords v britské nebo americké angličtině. Pro evropské klienty nám přijde logické držet se spíše britské verze.

 • Je naprosto v pořádku, pokud se vy jako klient lépe orientujete ve slovní zásobě z vašeho oboru. Někteří naši klienti mají dokonce zpracovaný vlastní slovníček pojmů (srdce copywriterovo se zatetelí blahem, pokud takový slovníček ještě k tomu vychází z analýzy klíčových slov). Rádi se necháme poučit, odbornou terminologii si nastudujeme, dohledáme, používáme. Víme, jak zvládnout správnou syntaxi a dosáhnout parádního čtenářského flow – dosadit do této rovnice ta správná slovíčka je ve výsledku maličkost.

Český originál nám není svatý

Angličtina a čeština jsou velmi odlišné jazyky. Nejsou si podobné prakticky v ničem – zásadně se liší slovosled, stavba věty, pořadí slov ve větě. Angličtina často umí říct věci zkratkovitěji, bez složitého opisování vedlejší větou. 

Proto neděláme pouhý překlad stránek. Z českého copy vycházíme obsahově, držíme se struktury. Ale někdy přeházíme pořadí vět, protože to prostě v angličtině zní líp. Nebo to napíšeme úplně jinak – obzvlášť to platí u krátkých úderných vět = claimů

Dokonce už jsem se setkala i s tím, že se klientovi zdál překlad až moc volný (Milmar to ale nebyl). V tomto bych velmi doporučovala: 

 • Důvěřujte svému copywriterovi.
 • Netrvejte na tom, že je třeba se otrocky držet originálu. V naprosté většině případů to nefunguje.

Míra volnosti překladu samozřejmě závisí na tom, co zrovna píšeme. Je jasné, že když popisujeme výrobní postup spunbond netkaných textilií, držíme se originálního textu poměrně hodně. Když píšeme příběh zrodu firmy, je prostor pro odchylky o dost větší —  vynecháme třeba ocenění, která jsou relevantní pouze pro české zákazníky a za hranicemi ČR nikomu nic neřeknou.

‚‚Zpočátku jsem měla obavy, že se bude jednat o doslovný překlad z češtiny do angličtiny, ale z výsledku jsem byla mile překvapena. Když v Milmaru sdílíme články v angličtině, mám jistotu, že v textech jsou použita správná klíčová slova a terminologie pro vyhledávání a že je náš obsah kvalitně napsaný.‘‘
Aneta Poloučková, marketingová specialistka Milmar, spol. s.r.o.

Navážeme dalším obsahem

Web Milmaru už máme hotový. A pokračujeme tvorbou nadčasového obsahu do blogu. Tento obsah se často označuje slovem evergreen, což se velice hodí k zahrádkářské tématice jednoho našeho článku:

Printscreen článku o chráničkách stromů pro Milmar

Psali jsme o chráničkách stromů, které se vyrábí z netkaných textilií.

Při psaní navazujících článků je skvělé, že už známe terminologii a nemusíme si dohledávat odborné výrazy. Držíme linku, styl a známe dobře produkty. Dlouhodobější spolupráce nám proto dávají největší smysl. 

Hledáte někoho na anglické copy? Možná jste právě našli. Napište nám, co potřebujete.